Just nu pågår det en större DDoS attack riktad mot vårt nätverk. Det kan medföra att vissa tjänster är bitvis svåra att nå. Vi tillsammans med våra internetleverantörer arbetar aktivt med åtgärder. Status

https://www.iban.com/country-codes This is a complete list of all country ISO codes as described in the ISO 3166 international standard. These codes are used throughout the IT industry by computer systems and software to ease the…

### XAMPP Default Passwords ###   1) MySQL (phpMyAdmin):     User: root   Password:   (means no password!)   2) FileZilla FTP:     [ You have to create a new user on the…