Hur fungerar Imunify360?

Imunify360 är namnet på den programvara som vi använder för att skydda våra kunder mot attacker och skadlig kod. Det ingår för alla webbhotell- och Agency- kunder samt alla nya Managed Servers. Om du har en Managed Server idag där inte Imunify360 finns installerad men vill ha det, kontakta oss så ordnar vi det.

more